117
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 25. Giáo dục, Đào tạo
Tổng số: 117 văn bản

Nghị quyết 29/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến , giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang..
[ Ban hành: 06/06/2024 ] [ Hiệu lực: 17/06/2024 ]
Quyết định 41/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số điểm, khoản, Điều của Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 455/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/11/2023 ] [ Hiệu lực: 12/12/2023 ]
Quyết định 27/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/09/2023 ]
Nghị quyết 37/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 40/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu học phí và mức thu, cơ chế quản lý sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Chỉ thị 8/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/06/2023 ] [ Hiệu lực: 03/06/2023 ]
Quyết định 57/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định cơ chế thu, sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2022-2023 trở đi tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Chỉ thị 6/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 28/08/2022 ] [ Hiệu lực: 28/08/2022 ]
Chỉ thị 5/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/06/2022 ] [ Hiệu lực: 07/06/2022 ]
Quyết định 79/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 28/12/2021 ] [ Hiệu lực: 16/01/2022 ]
Quyết định 76/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/12/2021 ] [ Hiệu lực: 16/01/2022 ]
Nghị quyết 61/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
Nghị quyết 62/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
[ Ban hành: 30/08/2021 ] [ Hiệu lực: 30/08/2021 ]
Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 23/06/2021 ] [ Hiệu lực: 23/06/2021 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021
[ Ban hành: 08/09/2020 ] [ Hiệu lực: 08/09/2020 ]
Quyết định 30/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 24/08/2020 ] [ Hiệu lực: 03/09/2020 ]
Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức thu học phí, mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/08/2020 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2019-2020
[ Ban hành: 22/08/2019 ] [ Hiệu lực: 22/08/2019 ]
Quyết định 1609/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
[ Ban hành: 15/10/2018 ] [ Hiệu lực: 15/10/2018 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019
[ Ban hành: 28/08/2018 ] [ Hiệu lực: 28/08/2018 ]
Quyết định 696/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
[ Ban hành: 22/05/2018 ] [ Hiệu lực: 22/05/2018 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 08/12/2017 ] [ Hiệu lực: 08/12/2017 ]
Quyết định 1594/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia
[ Ban hành: 15/09/2017 ] [ Hiệu lực: 15/09/2017 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018
[ Ban hành: 22/08/2017 ] [ Hiệu lực: 22/08/2017 ]
Quyết định 166/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
[ Ban hành: 08/02/2017 ] [ Hiệu lực: 08/02/2017 ]
Quyết định 167/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
[ Ban hành: 08/02/2017 ] [ Hiệu lực: 08/02/2017 ]
Quyết định 168/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
[ Ban hành: 08/02/2017 ] [ Hiệu lực: 08/02/2017 ]
Quyết định 46/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sáp nhập trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề Yên Thế trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo vào trường Trung cấp Nghề miền núi Yên Thế trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
[ Ban hành: 23/01/2017 ] [ Hiệu lực: 23/01/2017 ]