52
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 16. Phát triển đô thị
Tổng số: 52 văn bản

Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
[ Ban hành: 06/05/2024 ] [ Hiệu lực: 06/05/2024 ]
Nghị quyết 80/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Lạng Giang
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000
[ Ban hành: 12/09/2023 ] [ Hiệu lực: 12/09/2023 ]
Nghị quyết 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000
[ Ban hành: 12/09/2023 ] [ Hiệu lực: 12/09/2023 ]
Nghị quyết 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên.
[ Ban hành: 12/09/2023 ] [ Hiệu lực: 12/09/2023 ]
Nghị quyết 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua đề án phân loại đô thị thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 19/07/2020 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lục Ngạn
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 21/12/2019 ]
Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Bắc Giang, giai đoạn 2018-2025
[ Ban hành: 11/07/2018 ] [ Hiệu lực: 11/07/2018 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thắng mở rộng, huyện Hiệp Hòa
[ Ban hành: 11/07/2018 ] [ Hiệu lực: 11/07/2018 ]
Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn An Châu, huyện Sơn Động
[ Ban hành: 11/07/2018 ] [ Hiệu lực: 11/07/2018 ]
Nghị quyết 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Tổ dân phố số 7, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 13/07/2017 ] [ Hiệu lực: 13/07/2017 ]
Nghị quyết 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa tên, điều chỉnh độ dài, đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 13/07/2017 ] [ Hiệu lực: 13/07/2017 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam
[ Ban hành: 05/07/2016 ] [ Hiệu lực: 15/07/2016 ]
Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn
[ Ban hành: 05/07/2016 ] [ Hiệu lực: 05/07/2016 ]
Nghị quyết 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua Đề án công nhận Trung tâm cụm xã Mỏ Trạng, xã Tam Tiến huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
[ Ban hành: 05/07/2016 ] [ Hiệu lực: 05/07/2016 ]
Quyết định 05/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Thị trấn Bích Động
[ Ban hành: 24/11/2015 ] [ Hiệu lực: 01/12/2015 ]
Quyết định 06/2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Thị trấn Nếnh
[ Ban hành: 24/11/2015 ] [ Hiệu lực: 01/12/2015 ]
Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
chia tách thôn Lạc Gián, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng để thành lập 04 thôn mới
[ Ban hành: 10/07/2015 ] [ Hiệu lực: 10/07/2015 ]
Nghị quyết 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035” (Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110Kv)
[ Ban hành: 10/07/2015 ] [ Hiệu lực: 10/07/2015 ]
Quyết định 508/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020
[ Ban hành: 31/03/2015 ] [ Hiệu lực: 31/03/2015 ]
Quyết định 06/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 24/12/2014 ] [ Hiệu lực: 31/12/2014 ]
Nghị quyết 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua Đề án công nhận Phố Kim mở rộng, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
[ Ban hành: 11/12/2014 ] [ Hiệu lực: 11/12/2014 ]
Quyết định 767/2014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ một số điều của Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 261/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 18/11/2014 ] [ Hiệu lực: 28/11/2014 ]
Quyết định 630/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Mỏ Trạng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; tỷ lệ 1/5000.
[ Ban hành: 01/10/2014 ] [ Hiệu lực: 01/10/2014 ]
Quyết định 1182/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chia tách thôn Song Khê để thành lập 02 thôn Song Khê 1 và Song Khê 2 thuộc xã Song Khê, thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 11/08/2014 ] [ Hiệu lực: 11/08/2014 ]
Quyết định 1183/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chia tách tổ dân phố Vĩnh Ninh 2 để thành lập 02 tổ dân phố Vĩnh Ninh 2 và Vĩnh Ninh 3 thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 11/08/2014 ] [ Hiệu lực: 11/08/2014 ]
Quyết định 1038/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đổi tên thôn và chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc các phường: Xương Giang, Đa Mai, Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 21/07/2014 ] [ Hiệu lực: 21/07/2014 ]
Nghị quyết 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
chia tách thôn Song Khê để thành lập 02 thôn Song Khê 1 và Song Khê 2 thuộc xã Song Khê, thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 11/07/2014 ] [ Hiệu lực: 11/07/2014 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
chia tách tổ dân phố Vĩnh Ninh 2 để thành lập 02 tổ dân phố Vĩnh Ninh 2 và Vĩnh Ninh 3 thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang
[ Ban hành: 11/07/2014 ] [ Hiệu lực: 11/07/2014 ]