"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 387/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
[ Ban hành: 29/02/2024 ] [ Hiệu lực: 29/02/2024 ]
Chỉ thị 4/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh
[ Ban hành: 29/02/2024 ] [ Hiệu lực: 29/02/2024 ]
Chỉ thị 3/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường chỉ đạo thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024
[ Ban hành: 06/02/2024 ] [ Hiệu lực: 06/02/2024 ]
Chỉ thị 2/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 04/02/2024 ] [ Hiệu lực: 04/02/2024 ]
Chỉ thị 1/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
[ Ban hành: 19/01/2024 ] [ Hiệu lực: 19/01/2024 ]
Quyết định 138/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2023
[ Ban hành: 16/01/2024 ] [ Hiệu lực: 16/01/2024 ]
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
[ Ban hành: 22/12/2023 ] [ Hiệu lực: 22/12/2023 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
[ Ban hành: 11/12/2023 ] [ Hiệu lực: 11/12/2023 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tăng cường công tác vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháotrên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 15/09/2023 ] [ Hiệu lực: 15/09/2023 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chấn chỉnh và chỉ đạo một số biện pháp tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 31/08/2023 ] [ Hiệu lực: 30/09/2023 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 17/08/2023 ] [ Hiệu lực: 17/08/2023 ]
Chỉ thị 9/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường quản lý và sử dụng quỹ đất nông nghiệp công ích do UBND cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 22/06/2023 ] [ Hiệu lực: 22/06/2023 ]
Chỉ thị 8/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/06/2023 ] [ Hiệu lực: 03/06/2023 ]
Chỉ thị 7/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
Chỉ thị 6/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tăng cường đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/04/2023 ] [ Hiệu lực: 11/04/2023 ]
Chỉ thị 5/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/03/2023 ] [ Hiệu lực: 29/03/2023 ]
Chỉ thị 4/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 16/02/2023 ] [ Hiệu lực: 16/01/2023 ]
Chỉ thị 3/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 30/01/2023 ] [ Hiệu lực: 30/01/2023 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023
[ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 19/01/2023 ]
Quyết định 98/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2022
[ Ban hành: 18/01/2023 ] [ Hiệu lực: 18/01/2023 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
[ Ban hành: 15/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/12/2022 ]
Chỉ thị 9/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
[ Ban hành: 09/11/2022 ] [ Hiệu lực: 09/11/2022 ]
Chỉ thị 4/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
Chỉ thị 1/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022
[ Ban hành: 04/03/2022 ] [ Hiệu lực: 04/03/2022 ]
Chỉ thị 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
[ Ban hành: 27/12/2021 ] [ Hiệu lực: 27/12/2021 ]
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 20/09/2021 ] [ Hiệu lực: 20/09/2021 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chấn chỉnh và tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 26/06/2020 ] [ Hiệu lực: 26/06/2020 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2020
[ Ban hành: 09/06/2020 ] [ Hiệu lực: 09/06/2020 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 21/04/2020 ] [ Hiệu lực: 21/04/2020 ]