67
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn Hội đồng nhân dân huyện Sơn Động Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
01. An ninh, Quốc phòng 02. Dân tộc, Tôn giáo 03. Cải cách hành chính 04. Tổ chức, Bộ máy nhà nước 05. Công chức, Công vụ 06. Thi đua, Khen thưởng 07. Tư pháp 08. Thanh tra 09. Tài chính, Ngân sách 10. Thuế, Phí và Lệ phí 11. Công nghiệp 12. Thương mại 13. Doanh nghiệp 14. Giao thông vận tải 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 16. Phát triển đô thị 17. Đất đai, Nhà ở 18. Tài sản công 19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 20. Phát triển nông thôn 21. Tài nguyên, Môi trường 22. Kinh tế, Xã hội 23. Báo cáo, Thống kê 24. Ngoại vụ 25. Giáo dục, Đào tạo 26. Lao động, Việc làm 27. Người có công và Xã hội 28. Y tế 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30. Thông tin, Truyền thông 31. Báo chí, Xuất bản 32. Khoa học, Công nghệ
Văn bản thuộc lĩnh vực 01. An ninh, Quốc phòng
Tổng số: 67 văn bản

Quyết định 4/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 07/02/2024 ] [ Hiệu lực: 01/03/2024 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
[ Ban hành: 11/12/2023 ] [ Hiệu lực: 11/12/2023 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tăng cường công tác vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháotrên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 15/09/2023 ] [ Hiệu lực: 15/09/2023 ]
Chỉ thị 7/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
Chỉ thị 6/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tăng cường đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 11/04/2023 ] [ Hiệu lực: 11/04/2023 ]
Chỉ thị 4/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Chỉ thị 9/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
[ Ban hành: 09/11/2022 ] [ Hiệu lực: 09/11/2022 ]
Quyết định 24/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số nội dung về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/08/2022 ] [ Hiệu lực: 20/08/2022 ]
Quyết định 25/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 03/08/2022 ] [ Hiệu lực: 20/08/2022 ]
Nghị quyết 28/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ]
Chỉ thị 1/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022
[ Ban hành: 04/03/2022 ] [ Hiệu lực: 04/03/2022 ]
Chỉ thị 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
[ Ban hành: 27/12/2021 ] [ Hiệu lực: 27/12/2021 ]
Chỉ thị 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
[ Ban hành: 14/12/2021 ] [ Hiệu lực: 14/12/2021 ]
Quyết định 63/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 27/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/12/2021 ]
Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 21/08/2021 ]
Quyết định 9/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
[ Ban hành: 12/04/2021 ] [ Hiệu lực: 01/05/2021 ]
Quyết định 01/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 29/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/02/2021 ]
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
[ Ban hành: 29/12/2020 ] [ Hiệu lực: 29/12/2020 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
[ Ban hành: 03/12/2020 ] [ Hiệu lực: 03/12/2020 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
[ Ban hành: 24/02/2020 ] [ Hiệu lực: 24/02/2020 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 24/05/2019 ] [ Hiệu lực: 24/05/2019 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
[ Ban hành: 21/01/2019 ] [ Hiệu lực: 21/01/2019 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
[ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
[ Ban hành: 15/12/2017 ] [ Hiệu lực: 15/12/2017 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 15/11/2017 ] [ Hiệu lực: 15/11/2017 ]
Quyết định 26/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 450/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
[ Ban hành: 31/07/2017 ] [ Hiệu lực: 10/08/2017 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp quản lý vùng trời trên địa bàn tỉnh và xử lý các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay Kép
[ Ban hành: 05/05/2017 ] [ Hiệu lực: 05/05/2017 ]
Quyết định 129/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công nhận xã không có tệ nạn ma túy năm 2016
[ Ban hành: 20/01/2017 ] [ Hiệu lực: 20/01/2017 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017
[ Ban hành: 26/12/2016 ] [ Hiệu lực: 26/12/2016 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
[ Ban hành: 15/12/2016 ] [ Hiệu lực: 15/12/2016 ]