"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2258 văn bản
  Quyết định 387/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
  [ Ban hành: 29/02/2024 ] [ Hiệu lực: 29/02/2024 ]
  Quyết định 85/UBND-KTN [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Đính chính hiệu lực thi hành của Quyết định số 2/2024/QĐ-UBND ngày16 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh
  [ Ban hành: 23/02/2024 ] [ Hiệu lực: 23/02/2024 ]
  Quyết định 4/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 07/02/2024 ] [ Hiệu lực: 01/03/2024 ]
  Chỉ thị 3/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về tăng cường chỉ đạo thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024
  [ Ban hành: 06/02/2024 ] [ Hiệu lực: 06/02/2024 ]
  Chỉ thị 2/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 04/02/2024 ] [ Hiệu lực: 04/02/2024 ]
  Chỉ thị 1/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
  [ Ban hành: 19/01/2024 ] [ Hiệu lực: 19/01/2024 ]
  Quyết định 3/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  [ Ban hành: 17/01/2024 ] [ Hiệu lực: 01/02/2024 ]
  Quyết định 138/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2023
  [ Ban hành: 16/01/2024 ] [ Hiệu lực: 16/01/2024 ]
  Quyết định 02/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành quy định quản lý, sử dụng diện tích mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 16/01/2024 ] [ Hiệu lực: 26/01/2024 ]
  Quyết định 48/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định điều kiện cụ thể hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025
  [ Ban hành: 31/12/2023 ] [ Hiệu lực: 31/12/2023 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2025 ]
  Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
  [ Ban hành: 22/12/2023 ] [ Hiệu lực: 22/12/2023 ]
  Nghị quyết 88/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về chất vấn tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
  Nghị quyết 86/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã giải quyết từ sau Kỳ họp thứ 11 đến trước Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIX
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
  Nghị quyết 85/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
  Nghị quyết 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
  Nghị quyết 83/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định mức hỗ trợ đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tham gia nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 -2026
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2026 ]
  Nghị quyết 82/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội đặc thù năm 2024 của tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
  Nghị quyết 81/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định một số nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
  Nghị quyết 80/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Lạng Giang
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
  Nghị quyết 79/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định chính sách hỗ trợ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
  Nghị quyết 78/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
  Nghị quyết 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
  Nghị quyết 76/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
  Nghị quyết 75/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
  Nghị quyết 74/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
  Nghị quyết 73/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định chủ trương chuyển loại rừng từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Sơn Động
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
  Nghị quyết 72/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định mức thu, đơn vị tính và tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
  Nghị quyết 71/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành quy định về định mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  [ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]