"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ văn bản theo số công báo

Tổng Số, ký hiệuNgày ban hànhTóm tắt nội dung
17Show details for Số 5 Ngày 31/5/2024Số 5 Ngày 31/5/2024
1Show details for Số 4 Ngày 30/4/2024Số 4 Ngày 30/4/2024
1Show details for Số 3 Ngày 31/3/2024Số 3 Ngày 31/3/2024
12Show details for Số 2 Ngày 29/2/2024Số 2 Ngày 29/2/2024
5Show details for Số 1 Ngày 31/1/2024Số 1 Ngày 31/1/2024
10Show details for Số 6 Ngày 1/6/2024Số 6 Ngày 1/6/2024
30Show details for Số 12 Ngày 31/12/2023Số 12 Ngày 31/12/2023
9Show details for Số 11 Ngày 30/11/2023Số 11 Ngày 30/11/2023
7Show details for Số 10 Ngày 31/10/2023Số 10 Ngày 31/10/2023
12Show details for Số 9 Ngày 30/9/2023Số 9 Ngày 30/9/2023
7Show details for Số 8 Ngày 31/8/2023Số 8 Ngày 31/8/2023
27Show details for Số 7 Ngày 31/7/2023Số 7 Ngày 31/7/2023
5Show details for Số 6 Ngày 30/6/2023Số 6 Ngày 30/6/2023
5Show details for Số 5 Ngày 31/5/2023Số 5 Ngày 31/5/2023
22Show details for Số 4 Ngày 30/4/2023Số 4 Ngày 30/4/2023
3Show details for Số 3 Ngày 31/3/2023Số 3 Ngày 31/3/2023
8Show details for Số 1 Ngày 31/1/2023Số 1 Ngày 31/1/2023
24Show details for Số 12 Ngày 31/12/2022Số 12 Ngày 31/12/2022
6Show details for Số 11 Ngày 30/11/2022Số 11 Ngày 30/11/2022
12Show details for Số 10 Ngày 31/10/2022Số 10 Ngày 31/10/2022
6Show details for Số 9 Ngày 30/9/2022Số 9 Ngày 30/9/2022
7Show details for Số 8 Ngày 31/8/2022Số 8 Ngày 31/8/2022
26Show details for Số 7 Ngày 31/7/2022Số 7 Ngày 31/7/2022
4Show details for Số 6 Ngày 30/6/2022Số 6 Ngày 30/6/2022
6Show details for Số 5 Ngày 31/5/2022Số 5 Ngày 31/5/2022
7Show details for Số 4 Ngày 30/4/2022Số 4 Ngày 30/4/2022
3Show details for Số 03 Ngày 31/3/2022Số 03 Ngày 31/3/2022
3Show details for Số 3 Ngày 31/3/2022Số 3 Ngày 31/3/2022
3Show details for Số 01 Ngày 31/1/2022Số 01 Ngày 31/1/2022
33Show details for Số 12 Ngày 31/12/2021Số 12 Ngày 31/12/2021