"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành

Danh mục lĩnh vực
Tên lĩnh vựcGhi chú
3232. Khoa học, Công nghệ
3131. Báo chí, Xuất bản
3030. Thông tin, Truyền thông
2929. Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2828. Y tế
2727. Người có công và Xã hội
2626. Lao động, Việc làm
2525. Giáo dục, Đào tạo
2424. Ngoại vụ
2323. Báo cáo, Thống kê
2222. Kinh tế, Xã hội
2121. Tài nguyên, Môi trường
2020. Phát triển nông thôn
1919. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
1818. Tài sản công
1717. Đất đai, Nhà ở
1616. Phát triển đô thị
1515. Đầu tư, Xây dựng cơ bản
1414. Giao thông vận tải
1313. Doanh nghiệp
1212. Thương mại
1111. Công nghiệp
1010. Thuế, Phí và Lệ phí
0909. Tài chính, Ngân sách
0808. Thanh tra
0707. Tư pháp
0606. Thi đua, Khen thưởng
0505. Công chức, Công vụ
0404. Tổ chức, Bộ máy nhà nước
0303. Cải cách hành chính