Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND Tp Bắc Giang
UBND thành phố Bắc Giang
UBND huyện Hiệp Hòa
UBND huyện Lạng Giang
UBND huyện Lục Nam
UBND huyện Lục Ngạn
UBND huyện Sơn Động
HĐND huyện Tân Yên
UBND huyện Tân Yên
HĐND huyện Việt Yên
UBND huyện Việt Yên
UBND huyện Yên Dũng
HĐND huyện Yên Thế
UBND huyện Yên Thế

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 08 xuất bản ngày 31-08-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-08-2016 Quyết định số 455/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. (từ trang 03 đến trang 33)
08-08-2016 Quyết định số 463/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 34 đến trang 43)
26-08-2016 Quyết định số 492/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 44 đến trang 47)
30-08-2016 Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. (từ trang 48 đến trang 56)
05-08-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Lạng Giang. (từ trang 57 đến trang 61)
05-08-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lạng Giang. (từ trang 62 đến trang 69)
05-08-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Lạng Giang. (từ trang 70 đến trang 73)
12-08-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Nam. (từ trang 74 đến trang 81)
22-07-2016 Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND19 của Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên sửa đổi, bổ sung Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 4, Quy định cơ chế tài chính khuyến khích công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Việt Yên, ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND18 ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện. (từ trang 82 đến trang 83)
23-08-2016 Quyết định số 484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang. (từ trang 84 đến trang 86)
04-08-2016 Quyết định số 1225/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các Sở, ngành. (từ trang 87 đến trang 97)
30-08-2016 Quyết định số 1370/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định ban hành danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. (từ trang 98 đến trang 100)
35,030,825 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner