Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2011 Ngày 30 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-11-2011 Quyết định số 442/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-11-2011 Quyết định số 443/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 07
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-11-2011 Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án trường Cao đẳng công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang. 09
30-11-2011 Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc thành lập khu rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ, huyện Lục Nam. 11
35,030,829 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner