Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  23. Báo cáo, Thống kê  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực 23. Báo cáo, Thống kê:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-02-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
12-05-2015 Quyết định số 164/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trên địa bàn huyện.
07-01-2014 Quyết định số 17/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013.
04-06-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Tân Yên.
13-02-2012 Quyết định số 89/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam về việc ban hành Quy định về chế độ thông tin báo cáo trên địa bàn huyện.
31-10-2011 Quyết định số 407/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
21-01-2011 Quyết định số 23/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011.
16-03-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về chế độ thông tin báo cáo.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,068 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner