Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  18. Tài sản công  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 18 văn bản thuộc lĩnh vực 18. Tài sản công:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-08-2016 Quyết định số 1225/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các Sở, ngành.
18-06-2014 Quyết định số 358/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
02-04-2013 Quyết định số 96/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 471/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu để thu lệ phí trước bạ đối với một số tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
26-09-2012 Quyết định số 314/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám.
12-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, phí tham gia đấu giá tài sản, phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
27-06-2012 Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số trường hợp vướng mắc, tồn tại trước ngày 01 tháng 01 năm 2012 cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
16-12-2011 Quyết định số 471/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu để thu lệ phí trước bạ đối với một số tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
29-12-2010 Quyết định số 250/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
21-12-2010 Quyết định số 238/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu để thu lệ phí trước bạ đối với một số tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
31-12-2009 Quyết định số 151/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
09-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh.
20-06-2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc thay thế Bảng giá số 3 của bản Qui định kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
28-12-2007 Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
21-08-2007 Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc.
24-04-2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định về định mức tiêu hao xăng dầu trong việc sử dụng xe ô tô công tỉnh Bắc Giang”.
13-04-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bán đấu giá tài sản.
03-07-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung đơn giá một số tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc và cây trồng quy định tại Quyết định số 06/2005/QĐ-UB ngày 31/01/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang.
06-04-2006 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, chống thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,029 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner