Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  22. Kinh tế, Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 49 văn bản thuộc lĩnh vực 22. Kinh tế, Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2017 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018.
13-07-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.
26-12-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017.
08-12-2016 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập 26 thôn để thành lập 12 thôn mới thuộc các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Tân Yên, Việt Yên.
08-12-2016 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017.
07-09-2016 Quyết định số 1422/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý và công bố thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng của UBND tỉnh Bắc Giang.
05-07-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.
11-12-2015 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020.
11-12-2015 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016.
20-09-2015 Quyết định số 1675/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính áp dụng phần mềm điện tử thực hiện cơ chế một cửa liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã thuộc lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội.
17-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang quy định mức hỗ trợ kinh phí hỏa táng người qua đời trên địa bàn huyện Lạng Giang giai đoạn 2016-2020.
10-07-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015.
10-07-2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035” (Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110Kv).
10-07-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
30-06-2015 Quyết định số 262/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
21-01-2015 Quyết định số 89/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ 10% mệnh giá thẻ BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh mua thẻ BHYT từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 31/12/2015 từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2015.
20-01-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
07-01-2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015.
16-12-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
11-12-2014 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,148,660 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner