Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 87 văn bản thuộc lĩnh vực 29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-04-2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh.
08-12-2017 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
14-02-2017 Quyết định số 81/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Năng khiếu thể thao vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
14-02-2017 Quyết định số 78/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh; đổi tên Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
14-02-2017 Quyết định số 77/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Quản lý di tích tỉnh vào Bảo tàng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
27-12-2016 Quyết định số 2107/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.
13-09-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Việt Yên.
22-07-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Nam.
05-07-2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.
17-05-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạng Giang.
01-02-2016 Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.
13-01-2016 Quyết định số 33/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã không có tệ nạn ma túy năm 2015.
31-12-2015 Quyết định số 761/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Yên Dũng.
31-12-2015 Quyết định số 2370/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh.
03-11-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa ban hành Quy chế quản lý, hoạt động của Hội trường, Nhà thi đấu TDTT, Sân tennis và Sân vận động huyện Hiệp Hòa.
07-09-2015 Quyết định số 392/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Bắc Giang.
22-05-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Lục Ngạn.
31-03-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám huyện Yên Thế.
03-02-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Bắc Giang.
07-01-2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,031 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner