Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  28. Y tế  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 87 văn bản thuộc lĩnh vực 28. Y tế:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-11-2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
10-11-2017 Quyết định số 1883/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020 năm 2017.
27-10-2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh.
27-07-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các khoản đóng góp chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tự nguyện tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang.
13-07-2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
07-03-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
07-02-2017 Quyết định số 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật vào Trung tâm Công tác xã hội.
20-01-2017 Quyết định số 43/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Điều trị nghiện tự nguyện vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội.
18-01-2017 Quyết định số 91/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các xã, thị trấn đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020” năm 2016.
12-12-2016 Quyết định số 723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang.
12-12-2016 Quyết định số 722/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Bệnh viện Đa khoa thành phố Bắc Giang.
12-12-2016 Quyết định số 720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
23-11-2016 Quyết định số 677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Bệnh viên Lao và Bệnh phổi Bắc Giang thành "Bệnh viện phổi Bắc Giang" trực thuộc Sở Y tế.
09-11-2016 Quyết định số 1798/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các xã, phường, thị trấn đạt “Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020”.
04-10-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Hiệp Hòa.
26-08-2016 Quyết định số 492/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
05-08-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Lạng Giang.
22-07-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Lục Nam.
05-07-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
05-07-2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,061 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner