Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  27. Người có công và xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 38 văn bản thuộc lĩnh vực 27. Người có công và xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-03-2014 Quyết định số 171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp; phụ cấp thường trực 24/24 giờ đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.
31-03-2014 Quyết định số 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho hưởng chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.
07-01-2014 Quyết định số 17/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013.
16-12-2013 Quyết định số 1911/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã không có tệ nạn ma tuý năm 2013.
14-11-2013 Quyết định số 599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.
04-10-2013 Quyết định số 1534/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách xã, phường trọng điểm về HIV/AIDS tỉnh Bắc Giang năm 2014.
22-08-2013 Quyết định số 405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội xung quanh các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2018.
27-06-2013 Quyết định số 980/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng sống tại hộ gia đình hoặc trong cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
14-06-2013 Quyết định số 902/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt xã, phường điểm thực hiện xây dựng điểm hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và Mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc CTMT quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015.
31-05-2013 Quyết định số 220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang.
26-03-2013 Quyết định số 407/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án “Hỗ trợ dinh dưỡng và giáo dục cho trẻ em nghèo huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang” sử dụng viện trợ của Tổ chức Centro Italiano Aiuti All’ Infanzia – Onlus (CIAI - ONLUS).
23-01-2013 Quyết định số 27/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2020.
28-12-2012 Quyết định số 474/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
07-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
23-04-2012 Quyết định số 499/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Trung tâm Nhân đạo Phú Quý Bắc Giang.
30-12-2011 Quyết định số 514/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và miễn, giảm đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.
30-12-2011 Quyết định số 1982/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Giang.
30-12-2011 Quyết định số 1982/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Giang.
27-12-2011 Quyết định số 479/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đối tượng, chế độ và trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm, bị chết, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ.
23-12-2011 Quyết định số 1867/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,066 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner