Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  25. Giáo dục, Đào tạo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 137 văn bản thuộc lĩnh vực 25. Giáo dục, Đào tạo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
15-09-2017 Quyết định số 1594/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia.
22-08-2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018.
08-06-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-02-2017 Quyết định số 168/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
08-02-2017 Quyết định số 167/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
08-02-2017 Quyết định số 166/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
23-01-2017 Quyết định số 46/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề Yên Thế trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo vào trường Trung cấp Nghề miền núi Yên Thế trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
28-12-2016 Quyết định số 771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Tân Yên vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Yên.
28-12-2016 Quyết định số 770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang.
18-12-2016 Quyết định số 769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dạy nghề huyện Hiệp Hoà vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hiệp Hoà.
08-12-2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết Điểm a, Khoản 5, Điều 11, Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
25-11-2016 Quyết định số 680/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề cấp huyện.
06-10-2016 Quyết định số 465/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng.
06-10-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
05-10-2016 Quyết định số 1597/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia.
05-08-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang.
05-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Bắc Giang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.
03-06-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa.
13-05-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,025 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner