Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  20. Phát triển nông thôn  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 116 văn bản thuộc lĩnh vực 20. Phát triển nông thôn:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2017 Quyết định số 2212/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
29-12-2017 Quyết định số 2211/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
27-12-2017 Quyết định số 2178/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
27-12-2017 Quyết định số 2177/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
27-12-2017 Quyết định số 2176/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Phồn Xương, huyện Yên Thế đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
19-12-2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế về việc sửa đổi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách huyện đối với các công trình đường giao thông nông thôn không sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Thế.
08-12-2017 Quyết định số 2061/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
08-12-2017 Quyết định số 2060/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
08-12-2017 Quyết định số 2059/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
08-12-2017 Quyết định số 2058/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Vân Trung, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
17-11-2017 Quyết định số 1946/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Thượng Lan, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
17-11-2017 Quyết định số 1945/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
17-11-2017 Quyết định số 1944/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
17-11-2017 Quyết định số 1943/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
17-11-2017 Quyết định số 1942/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Trung Sơn, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
06-11-2017 Quyết định số 1854/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Phi Mô, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
06-11-2017 Quyết định số 1853/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Việt Lập, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
06-11-2017 Quyết định số 1852/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
31-03-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
31-03-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,020 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner