Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 87 văn bản thuộc lĩnh vực 15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-03-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch, xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-09-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
20-06-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang.
09-06-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
27-03-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 227/2014/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thu hút đầu tư theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang.
16-03-2017 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
14-02-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015.
20-12-2016 Quyết định số 747/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang.
14-09-2016 Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
04-08-2016 Quyết định số 1225/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các Sở, ngành.
27-07-2016 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.
06-06-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế hoạt động xây dựng trong dân cư trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.
29-04-2016 Quyết định số 244/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-04-2016 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
08-04-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà văn hóa thôn, bản, phố.
30-03-2016 Quyết định số 176/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang.
22-03-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự công cộng và quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
28-10-2015 Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
12-10-2015 Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
09-10-2015 Quyết định số 478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,148,681 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner