Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  14. Giao thông vận tải  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 69 văn bản thuộc lĩnh vực 14. Giao thông vận tải:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-04-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
20-03-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác thống kê, báo cáo số liệu tai nạn giao thông.
29-12-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-12-2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án “Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2020”.
08-12-2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020.
22-07-2016 Quyết định số 428/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
05-07-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
01-02-2016 Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang.
29-10-2015 Quyết định số 1953/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến cố định và bến xe vận tải hành khách tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
29-10-2015 Quyết định số 1952/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
29-10-2015 Quyết định số 1951/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
09-10-2015 Quyết định số 478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang.
10-07-2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua “Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.
27-04-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Neo, huyện Yên Dũng.
27-04-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.
30-03-2015 Quyết định số 499/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.
05-02-2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
03-02-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường thành phố Bắc Giang.
11-12-2014 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
14-11-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Yên Thế.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,148,625 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner