Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  12. Thương mại  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 28 văn bản thuộc lĩnh vực 12. Thương mại:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-11-2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-08-2016 Quyết định số 463/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
10-08-2015 Quyết định số 1490/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020.
07-08-2015 Quyết định số 327/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
16-12-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
30-10-2014 Quyết định số 736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.
12-05-2014 Quyết định số 255/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục trong xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
29-04-2014 Quyết định số 227/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thu hút đầu tư theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
11-10-2013 Quyết định số 1565/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
06-09-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Hòa.
26-07-2013 Quyết định số 1172/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
18-03-2013 Quyết định số 315/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Bắc Giang.
27-06-2012 Quyết định số 192/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
06-04-2012 Quyết định số 84/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
30-12-2011 Quyết định số 513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
29-12-2011 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
29-12-2011 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
17-03-2011 Quyết định số 309/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương dự án và dự toán kinh phí xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp.
21-01-2011 Quyết định số 49/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2011.
26-11-2010 Quyết định số 1959/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh sách và Đề án kinh doanh điện của các HTX đủ điều kiện tiếp tục quản lý kinh doanh điện nông thôn thuộc các xã tham gia Dự án REII; danh sách các HTX không đủ điều kiện hoạt động phải bàn giao cho Công ty Điện lực Bắc Giang.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,072 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner