Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  11. Công nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 73 văn bản thuộc lĩnh vực 11. Công nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-02-2018 Quyết định số 114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
30-01-2018 Quyết định số 90/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Việt Nhật, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
20-06-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tiền thuê đất, giá tiền thuê cơ sở hạ tầng và giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng.
11-05-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
23-03-2017 Quyết định số 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Non Sáo, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
23-03-2017 Quyết định số 145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
13-01-2017 Quyết định số 26/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
30-12-2016 Quyết định số 806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Lan Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
30-12-2016 Quyết định số 802/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về giá tiền thuê đất có hạ tầng, giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng.
30-12-2016 Quyết định số 795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp.
08-12-2016 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
09-09-2016 Quyết định số 1437/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
13-07-2016 Quyết định số 404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
05-07-2016 Quyết định số 388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
11-12-2015 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV thuộc Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.
11-12-2015 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
03-12-2015 Quyết định số 2183/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Nham Sơn-Yên Lư, huyện Yên Dũng.
22-10-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
09-10-2015 Quyết định số 477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang.
03-04-2015 Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,071 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner