Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  13. Doanh nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 58 văn bản thuộc lĩnh vực 13. Doanh nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-03-2016 Quyết định số 178/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bắc Giang.
11-12-2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
16-09-2015 Quyết định số 419/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
01-12-2014 Quyết định số 805/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 193/2012/QĐ-UBND, ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
06-08-2014 Quyết định số 497/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý viện trợ và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
12-05-2014 Quyết định số 255/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục trong xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
06-11-2013 Quyết định số 584/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
11-10-2013 Quyết định số 1565/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
29-07-2013 Quyết định số 369/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 4 Quy định quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói nung thủ công sử dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 189/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh.
17-05-2013 Quyết định số 700/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang.
19-03-2013 Quyết định số 331/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2015, định hướng đến 2020.
09-10-2012 Quyết định số 330/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
26-09-2012 Quyết định số 314/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám.
15-08-2012 Quyết định số 1126/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất nấm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2015.
29-06-2012 Quyết định số 193/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
27-06-2012 Quyết định số 192/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
26-06-2012 Quyết định số 189/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý và cấp phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015.
03-05-2012 Quyết định số 119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Bắc Giang giai đoạn 2011- 2015, có xét đến năm 2020.
06-04-2012 Quyết định số 84/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
08-03-2012 Quyết định số 65/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, BT tỉnh Bắc Giang năm 2012.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
35,138,017 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner