Quyết định 31/2018/QĐ-UBND
Trích yếu: bãi bỏ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh quy định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang
Lĩnh vực:  03. Cải cách hành chính 
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 23-11-2018
Có hiệu lực từ: 03-12-2018
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 06 ngày 30-11-2018
(trang 28)
Tổng số trang: 1 trang
Trang 1
36,336,230 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner