Chỉ thị 09/CT-UBND
Trích yếu: về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Lĩnh vực:  12. Thương mại 
CQBH:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 04-09-2018
Có hiệu lực từ: 04-09-2018
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 05 ngày 30-09-2018
(từ trang 53 đến trang 55)
Tổng số trang: 3 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
36,336,283 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner