Chỉ thị 07/CT-UBND
Trích yếu: về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Lĩnh vực:  01. An ninh, Quốc phòng 
CQBH:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 15-11-2017
Có hiệu lực từ: 15-11-2017
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 09 ngày 30-11-2017
(từ trang 97 đến trang 100)
Tổng số trang: 4 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
35,140,109 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner