Quyết định 24/2017/QĐ-UBND
Trích yếu: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011của UBND tỉnh Bắc Giang
Lĩnh vực:  17. Đất đai, Nhà ở 
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 21-06-2017
Có hiệu lực từ: 01-07-2017
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 07 ngày 31-07-2017
(từ trang 12 đến trang 13)
Tổng số trang: 2 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
35,148,568 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner