Quyết định 01/2017/QĐ-UBND
Trích yếu: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012
Lĩnh vực:  06. Thi đua, Khen thưởng  21. Tài nguyên, Môi trường 
CQBH:  Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang 
Ngày ban hành: 15-03-2017
Có hiệu lực từ: 22-03-2017
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 02 ngày 30-04-2017
(từ trang 51 đến trang 53)
Tổng số trang: 3 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
34,778,026 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner