Quyết định 02/2017/QĐ-UBND
Trích yếu: về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Lĩnh vực:  09. Tài chính, Ngân sách 
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 20-01-2017
Có hiệu lực từ: 30-01-2017
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 01 ngày 28-02-2017
(từ trang 25 đến trang 27)
Tổng số trang: 3 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
34,781,060 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner