Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND Tp Bắc Giang
UBND thành phố Bắc Giang
UBND huyện Hiệp Hòa
UBND huyện Lạng Giang
UBND huyện Lục Nam
UBND huyện Lục Ngạn
UBND huyện Sơn Động
HĐND huyện Tân Yên
UBND huyện Tân Yên
HĐND huyện Việt Yên
UBND huyện Việt Yên
UBND huyện Yên Dũng
HĐND huyện Yên Thế
UBND huyện Yên Thế

Tổng tập Công báo năm 2018

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 31-3
12 văn bản
 
Số 02  ngày 30-4
13 văn bản
 
Số 03  ngày 30-6
15 văn bản
 
Số 04  ngày 31-7
19 văn bản
 
Số 05  ngày 30-9
11 văn bản
 
Số 06  ngày 30-11
17 văn bản
 
 

Văn bản đã đăng Công báo

87 văn bản gồm 53 văn bản quy phạm pháp luật và 34 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 3-2018
12 văn bản
 
Tháng 4-2018
13 văn bản
 
Tháng 6-2018
15 văn bản
 
Tháng 7-2018
19 văn bản
 
Tháng 9-2018
11 văn bản
 
Tháng 11-2018
17 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
12 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
36 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22 văn bản
 
UBND thành phố Bắc Giang
5 văn bản
 
UBND huyện Hiệp Hòa
1 văn bản
 
UBND huyện Lục Nam
1 văn bản
 
UBND huyện Lục Ngạn
1 văn bản
 
UBND huyện Tân Yên
2 văn bản
 
UBND huyện Việt Yên
1 văn bản
 
UBND huyện Yên Dũng
1 văn bản
 
HĐND huyện Yên Thế
1 văn bản
 
UBND huyện Yên Thế
4 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

02. Dân tộc, Tôn giáo
1 văn bản
 
03. Cải cách hành chính
4 văn bản
 
04. Tổ chức, Bộ máy Nhà nước
14 văn bản
 
05. Công chức, Công vụ
7 văn bản
 
06. Thi đua, Khen thưởng
2 văn bản
 
07. Tư pháp
4 văn bản
 
08. Thanh tra
2 văn bản
 
09. Tài chính, Ngân sách
7 văn bản
 
10. Thuế, Phí và Lệ phí
1 văn bản
 
11. Công nghiệp
5 văn bản
 
12. Thương mại
1 văn bản
 
14. Giao thông vận tải
2 văn bản
 
15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản
5 văn bản
 
16. Phát triển đô thị
3 văn bản
 
17. Đất đai, Nhà ở
5 văn bản
 
18. Tài sản công
2 văn bản
 
19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
4 văn bản
 
20. Phát triển nông thôn
13 văn bản
 
21. Tài nguyên, Môi trường
2 văn bản
 
22. Kinh tế, Xã hội
1 văn bản
 
24. Ngoại vụ
2 văn bản
 
25. Giáo dục, Đào tạo
4 văn bản
 
26. Lao động, Việc làm
2 văn bản
 
29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1 văn bản
 
30. Thông tin, Truyền thông
2 văn bản
 
32. Khoa học, Công nghệ
3 văn bản
 
 
36,229,670 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner