Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2008 Ngày 31 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND về việc Quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”. 04
10-12-2008 Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi địa bàn tỉnh Bắc Giang. 07
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-10-2008 Quyết định số 107/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”. 08
02-10-2008 Quyết định số 108/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang. 19
31-10-2008 Quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang. 26
31-10-2008 Quyết định số 112/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang. 34
31-10-2008 Quyết định số 113/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động ở thôn, tổ dân phố. 40
31-10-2008 Quyết định số 114/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; luân chuyển Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Nhà nước và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang. 48
17-11-2008 Quyết định số 118/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 49
19-11-2008 Quyết định số 121/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 62
03-12-2008 Quyết định số 126/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ. 67
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2008 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 74
10-12-2008 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. 76
10-12-2008 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án lớn năm 2009. 108
10-12-2008 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007. 119
10-12-2008 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND phê duyệt Bảng mức giá các loại đất tỉnh Bắc Giang năm 2009. 120
10-12-2008 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009 của tỉnh Bắc Giang. 121
10-12-2008 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND trợ giá, trợ cước các mặt hàng thiết yếu phục vụ đồng bào dân tộc miền núi tỉnh Bắc Giang năm 2009. 122
10-12-2008 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND thông qua chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2009. 123
10-12-2008 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND thông qua chương trình xây dựng nghị quyết các kỳ họp HĐND năm 2009. 124
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2008 Quyết định số 133/QĐ-UBND ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 126
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02-10-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng. 193
11-11-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND về triển khai Đề án tiếp nhận lưới điện hạ áp, quản lý bán điện trực tiếp đến hộ dân nông thôn tỉnh Bắc Giang. 196
25-11-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu – 2009 (Từ 15/12/2008 đến 15/2/2009). 198
36,857,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner