Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2017 Ngày 28 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2016 Quyết định số 747/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang. 04
16-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 17
20-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 25
14-02-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015. 28
Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang
22-12-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Bắc Giang ban hành. 31
Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa
21-02-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế hoạt động xây dựng trong dân cư trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. 34
Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn
16-02-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Ngạn. 42
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên
16-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Tân Yên. 48
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-01-2017 Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 54
20-01-2017 Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Điều trị nghiện tự nguyện vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội. 57
23-01-2017 Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc sáp nhập trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề Yên Thế trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo vào trường Trung cấp Nghề miền núi Yên Thế trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 59
07-02-2017 Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật vào Trung tâm Công tác xã hội. 61
14-02-2017 Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Quản lý di tích tỉnh vào Bảo tàng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 63
14-02-2017 Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh; đổi tên Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 65
14-02-2017 Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Năng khiếu thể thao vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 67
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2017 Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc công nhận các xã, thị trấn đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020” năm 2016. 69
19-01-2017 Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2016. 71
20-01-2017 Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc công nhận xã không có tệ nạn ma túy năm 2016. 87
08-02-2017 Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. 90
08-02-2017 Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc công nhận các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 92
08-02-2017 Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc công nhận các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 95
35,998,443 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner