Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2012 Ngày 30 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-06-2012 Quyết định số 152/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 04
08-06-2012 Quyết định số 153/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chế độ và trang thiết bị đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Giang. 10
14-06-2012 Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 14
18-06-2012 Quyết định số 176/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang. 31
20-06-2012 Quyết định số 177/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 40
26-06-2012 Quyết định số 189/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và cấp phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015. 75
27-06-2012 Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số trường hợp vướng mắc, tồn tại trước ngày 01 tháng 01 năm 2012 cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 90
27-06-2012 Quyết định số 192/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 112
29-06-2012 Quyết định số 193/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 127
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên
04-06-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Tân Yên. 136
Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên
28-06-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Việt Yên. 148
28-06-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Việt Yên. 152
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2012 Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc chia tách thôn Lạc Yên, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hoà. 158
28-06-2012 Quyết định số 828/QĐ-UBND về việc chia tách thôn Thượng, xã An Châu, huyện Sơn Động. 159
28-06-2012 Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc chia tách thôn: Trại Chuối, Ngò, Cống Huyện, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế. 160
28-06-2012 Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc chia tách thôn Hồ Sơn 1, thôn Hồ Sơn 2, xã Bảo Sơn và thành lập mới thôn Kỳ Anh, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam. 162
36,004,171 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner