Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2012 Ngày 29 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông tại các tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh. 03
10-02-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 04
Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa
25-02-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ. 13
Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam
13-02-2012 Quyết định số 89/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chế độ thông tin báo cáo trên địa bàn huyện. 20
Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên
15-02-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của UBND huyện. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2012 Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc công nhận các danh hiệu văn hoá năm 2011. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-02-2012 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 44
14-02-2012 Quyết định số 150/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 49
14-02-2012 Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 51
14-02-2012 Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. 53
36,004,324 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner