Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2007 Ngày 01 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-01-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND phê chuẩn phụ cấp tháng đối với Trưởng ban công tác Mặt trận và Trưởng các đoàn thể thôn, bản, tổ dân phố của tỉnh Bắc Giang. 04
29-01-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Giang. 05
29-01-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 07
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-03-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá bán nước sạch tại thành phố Bắc Giang và vùng lân cận sử dụng nước máy của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Giang. 11
14-03-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. 13
15-03-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 28
23-03-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số chế độ đối với ngành giáo dục quy định tại Quyết định số 170/2001/QĐ-UB ngày 07/11/2001 của UBND tỉnh. 34
23-03-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ học bổng đối với học sinh trường THPT Chuyên Bắc Giang. 36
27-03-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời về thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 37
27-03-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND về việc Quy định mức phụ cấp đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Trưởng các đoàn thể ở thôn, bản, tổ dân phố. 41
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-01-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch thực hiện trợ giá, trợ cước các mặt hàng thiết yếu phục vụ đồng bào dân tộc miền núi tỉnh Bắc Giang năm 2007. 42
29-01-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An, thành lập thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 46
29-01-2007 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND đề nghị giải thể thị trấn Nông trường cam Bố Hạ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 47
29-01-2007 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2007. 48
29-01-2007 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND thông qua chương trình xây dựng nghị quyết các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2007. 52
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2007 Chỉ thị số 01/CT-CT v/v Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2007). 55
05-01-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc triển khai tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống dịch cúm gia cầm. 57
16-01-2007 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết nguyên đán Đinh Hợi - 2007. 59
14-03-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 61
35,944,760 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner