Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  24. Ngoại vụ  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 21 văn bản thuộc lĩnh vực 24. Ngoại vụ:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-09-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-03-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
30-08-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
20-06-2016 Quyết định số 358/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
01-02-2016 Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.
05-05-2015 Quyết định số 177/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
06-08-2014 Quyết định số 497/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý viện trợ và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
20-06-2014 Quyết định số 375/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác lễ tân trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
23-09-2013 Quyết định số 1488/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bắc Giang giai đoạn (2013 - 2017).
19-09-2013 Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
23-07-2013 Quyết định số 342/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.
31-08-2012 Quyết định số 280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.
12-07-2012 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.
15-07-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài và khách trong nước làm việc tại tỉnh Bắc Giang.
05-07-2010 Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-06-2010 Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
01-06-2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài và khách trong nước làm việc tại tỉnh Bắc Giang.
19-05-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
24-03-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ “cơ quan đầu mối” tiếp nhận đề nghị về khảo sát, chấp thuận đầu tư, ưu đãi đầu tư từ Sở kế hoạch & Đầu tư về Văn phòng UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 53/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Bắc Giang.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
36,229,767 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner