Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  17. Đất đai, Nhà ở  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 130 văn bản thuộc lĩnh vực 17. Đất đai, Nhà ở:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-12-2017 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Nông Lâm, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên; sáp nhập 06 thôn để thành lập 03 thôn mới thuộc huyện Sơn Động và huyện Lục Ngạn.
18-09-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
21-06-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011của UBND tỉnh Bắc Giang.
20-06-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 250/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế bán đấu giá tài sản và Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
16-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
30-12-2016 Quyết định số 801/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/01/2016 của UBND tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-12-2016 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Giang.
17-05-2016 Quyết định số 274/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
22-03-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự công cộng và quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
01-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
01-01-2016 Quyết định số 01/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2016.
11-12-2015 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
10-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Việt Yên.
10-07-2015 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
18-05-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên ban hành quy định thực hiện ghép lô, gắp thăm phân lô; thu, nộp tiền và giao đất ở và kinh doanh dịch vụ.
10-02-2015 Quyết định số 70/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Yên Dũng.
10-02-2015 Quyết định số 69/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Lục Nam.
10-02-2015 Quyết định số 68/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Lục Ngạn.
10-02-2015 Quyết định số 67/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Sơn Động.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,967,286 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner