Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 1883 văn bản.
01. An ninh, Quốc phòng 46 văn bản
 
02. Dân tộc, Tôn giáo 9 văn bản
 
03. Cải cách hành chính 152 văn bản
 
04. Tổ chức, Bộ máy Nhà nước 435 văn bản
 
05. Công chức, Công vụ 116 văn bản
 
06. Thi đua, Khen thưởng 25 văn bản
 
07. Tư pháp 120 văn bản
 
08. Thanh tra 27 văn bản
 
09. Tài chính, Ngân sách 139 văn bản
 
10. Thuế, Phí và Lệ phí 67 văn bản
 
11. Công nghiệp 76 văn bản
 
12. Thương mại 29 văn bản
 
13. Doanh nghiệp 58 văn bản
 
14. Giao thông vận tải 69 văn bản
 
15. Đầu tư, Xây dựng cơ bản 91 văn bản
 
16. Phát triển đô thị 74 văn bản
 
17. Đất đai, Nhà ở 135 văn bản
 
18. Tài sản công 20 văn bản
 
19. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 88 văn bản
 
20. Phát triển nông thôn 128 văn bản
 
21. Tài nguyên, Môi trường 96 văn bản
 
22. Kinh tế, Xã hội 50 văn bản
 
23. Báo cáo, Thống kê 8 văn bản
 
24. Ngoại vụ 21 văn bản
 
25. Giáo dục, Đào tạo 141 văn bản
 
26. Lao động, Việc làm 22 văn bản
 
27. Người có công và xã hội 38 văn bản
 
28. Y tế 87 văn bản
 
29. Văn hóa, Thể thao và Du lịch 87 văn bản
 
30. Thông tin, Truyền thông 44 văn bản
 
31. Báo chí, Xuất bản 14 văn bản
 
32. Khoa học, Công nghệ 44 văn bản
 
36,229,809 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner