Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 228 văn bản được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 679/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Dũng.
30-12-2016 Quyết định số 794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Dạy nghề Bắc Giang.
30-12-2016 Quyết định số 795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp.
30-12-2016 Quyết định số 796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp.
30-12-2016 Quyết định số 797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Khoa học - Công nghệ và Môi trường huyện Hiệp Hòa.
30-12-2016 Quyết định số 800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Khoa học - Công nghệ và Môi trường huyện Tân Yên.
30-12-2016 Quyết định số 801/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/01/2016 của UBND tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
30-12-2016 Quyết định số 802/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về giá tiền thuê đất có hạ tầng, giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng.
30-12-2016 Quyết định số 803/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
30-12-2016 Quyết định số 806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Lan Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
29-12-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
29-12-2016 Quyết định số 2139/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Quế Nham, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
29-12-2016 Quyết định số 2140/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
29-12-2016 Quyết định số 2141/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Đông Phú, huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
29-12-2016 Quyết định số 2142/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Phương Sơn, huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
29-12-2016 Quyết định số 2143/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
29-12-2016 Quyết định số 2144/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
28-12-2016 Quyết định số 770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang.
28-12-2016 Quyết định số 771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Tân Yên vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Yên.
27-12-2016 Quyết định số 2107/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.
Chuyển tới trang:  /12     Số văn bản mỗi trang: 
32,276,045 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner