Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 137 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2017 Quyết định số 2211/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
29-12-2017 Quyết định số 2212/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
29-12-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
29-12-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
27-12-2017 Quyết định số 2176/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Phồn Xương, huyện Yên Thế đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
27-12-2017 Quyết định số 2177/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
27-12-2017 Quyết định số 2178/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
26-12-2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
15-12-2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
08-12-2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-12-2017 Quyết định số 2058/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Vân Trung, huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
08-12-2017 Quyết định số 2059/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
08-12-2017 Quyết định số 2060/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
08-12-2017 Quyết định số 2061/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
08-12-2017 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018.
08-12-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
08-12-2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.
08-12-2017 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020.
08-12-2017 Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
08-12-2017 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm 7 Mục B danh mục các loại lệ phí của Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
34,278,196 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner