Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản được ban hành trong năm 2013 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
16-10-2013 Quyết định số 552/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức đất ở và hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 134/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang. 17-11-2014
11-07-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm học 2013- 2014. 21-07-2014
24-05-2013 Quyết định số 750/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp phát Công báo tỉnh Bắc Giang. 10-01-2014
08-05-2013 Quyết định số 166/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 21-07-2013
18-04-2013 Quyết định số 523/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội. 18-12-2013
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
36,730,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner