Chỉ thị 03/CT-UBND
Trích yếu: về triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018
Lĩnh vực:  25. Giáo dục, Đào tạo 
CQBH:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 22-08-2017
Có hiệu lực từ: 22-08-2017
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 08 ngày 30-09-2017
(từ trang 61 đến trang 67)
Tổng số trang: 7 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
36,004,166 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner