Chỉ thị 05/CT-UBND
Trích yếu: về việc phát động phong trào thi đua “ Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020
Lĩnh vực:  06. Thi đua, Khen thưởng 
CQBH:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 27-09-2017
Có hiệu lực từ: 27-09-2017
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 08 ngày 30-09-2017
(từ trang 74 đến trang 78)
Tổng số trang: 5 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
36,004,199 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner