Quyết định 04/2017/QĐ-UBND
Trích yếu: ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ
Lĩnh vực:  04. Tổ chức, Bộ máy Nhà nước  05. Công chức, Công vụ 
CQBH:  Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang 
Ngày ban hành: 09-08-2017
Có hiệu lực từ: 16-08-2017
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 08 ngày 30-09-2017
(từ trang 24 đến trang 32)
Tổng số trang: 9 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
36,004,204 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner